Pierdut Acte – declara acte pierdute

April 29, 2010

Pierderea sau furtul permisului de conducere

in cazul expirarii, pierderii, furtului sau modificarii datelor privind detinatorul (art. 44 din Hotarârea Guvernului nr.1391/2006)

Acte necesare in cazul pierderii sau furtului permisului de conducere: actul de identitate (original si copie );

- titularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente, în cel mult 48 de ore de la constatare si sa solicite publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum si eliberarea unui nou permis de conducere;

- fisa detinatorului permisului de conducere, completata olograf sau cu ajutorul mijloacelor informatice;

- permisul de conducere a carui preschimbare se solicita in original, dupa caz; declaratie de pierdere/furt/deteriorare – dupa caz;

- contravaloare permis de conducere – 68 lei (CEC);

- documentul care atesta schimbarea numelui (certificat de casatorie, hotarâre de divort, etc.), original + copie;

- fisa medicala-tip din care sa rezulte ca este apt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie, daca preschimbarea se solicita dupa expirarea valabilitatii administrative a permisului de conducere;

Acte necesare pentru permis pierdut

03.03.2006

OBTINEREA UNUI NOU PERMIS DE CONDUCERE IN CAZUL PIERDERII

Acte necesare:

1. Actul de identitate (in original).

2. Nota de inregistrare care atesta publicarea pierderi sau furtului permisului de conducere in Monitorul Oficial.

3. Dovada de la organele de politie pentru pierderea sau furtul permisului de conducere.

4. Fisa medicala de consultanta pentru conducatorii de autovehicule completata.
Aceasta Fisa se gaseste la societatile comerciale de prestari servicii aflate in apropiere de Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei sectorul Regim Permise de Conducere si Certificate de Inmatriculare.

5. Chitanta CEC (425.000 lei in original).

6. Foto la unitatile specializate (2 poze format permis auto).

7. Fisa detinatorului permis de conducere.
Aceasta Fisa se gaseste la societatile comerciale de prestari servicii aflate in apropiere de Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei sectorul Regim Permise de Conducere si Certificate de Inmatriculare.

8. Copie Xerox dupa actul de identitate.

9. Copie act de casatorie.

In Bucuresti
10. Dosarul se depune la ghiseele: 1
11. Dosarul se ridica de la ghiseele: 1, 2, 3.
12. Program de lucru: Luni- Vineri 8-20.

Golgota schimbarii permisului pierdut explicata pe larg de o vizitatoare a Autoghid.ro:

1) Chitanta de 5.000 (cinci mii) lei platita la orice CEC pt “Nota de inregistrare” – inainte ca aceasta “Nota de inregistrare” sa fie completata cu seria si nr. permisului pierdut(furat), precum si stampilata de catre DGEIP la Ghiseele Remat (sunt 2). Dupa care se merge la Monitorul Oficial.
La CEC se compleaza Foi de varsamant (taxa de 425.000Lei) si sunt afisate modele de completare pe niste panouri(oricum se completeza cu Nume, Prenume, Adresa, CNP, BI serie-nr, Contul unde se vireaza Taxa e trecut acolo si bineinteles se semneaza).
2) Taxa (in momentul de fata) la Monitorul Oficial pt anunt este de 120.000 (unasutadouazecimii) lei. Se plateste taxa la Casierie si apoi se merge cu chitanta la Ghiseul de Anunturi.
3) Momentan nu mai e nevoie de act casatorie legalizat, ci copie simpla.
4) Pt fisa medicala se merge doar la anumite Policlinici care au Director (pt ca e necesara semnatura acestuia).
Se plateste o taxa de 650.000 (sasesutecincizecimii)lei sau 750.000 (saptesutecincizecimii)lei in functie de cerintele Policlinicii. Ex de Policlinici: “Polimed” in cadrul fostei fabrici APACA sau Policlinica Cotroceni (langa ANEFS are intrarea pe Spl. Independentei).
Se recolteaza sange pt VDRL(test sifilis) in general la ora 8:00, rezultatul este gata la 12:00.Celelalte analize merg repede.Se face deasemenea test la Oftalmologie (se citesc litere de pe un panou de la o anumita distanta).
Pe aceasta fisa trebuie lipit un timbru fical de 2.000 (douamii) lei.
5) Carnetul e gata intr-o saptamana de la depunerea actelor.

Powered by WordPress